• VOTED NEWTON'S NO. 1 HAIR SALON •

1299 Washington street, west newton, ma 02465

 617.965.3012